11 июня 2013 Материал предоставлен кореспондентами газеты "Конгресс Мир"

Интервью с ректором ХНАУ, профессором Пузиком В.К.

  • Комментировать

Вашему вниманию редакция нашей газеты представляет интервью с ректором ХНАУ, профессором Пузиком В.К.

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.В. ДОКУЧАЄВА - ПОГЛЯД КРІЗЬ РОКИ В МАЙБУТНЄ».

Питання: Володимире Кузьмичу, визначте найбільш яскраві сторінки історії університету.

5 жовтня 1816 р. Указом Імператора Росії Олександра І у Маримонті, передмісті Варшави, був заснований Інститут землеробського господарства. Майже за 200-річний період змінювалися його назви, місцезнаходження (Польща, Росія, СРСР, Україна), суспільно-політичний лад та економічні формації. Протягом ХІХ–ХХ ст. відбулося безліч героїчних і трагічних подій, інститут пережив дві світові війни, що безпосередньо ставило під загрозу наше подальше існування. Але ми вистояли, перемогли і завжди відроджувалися, як фенікс з попелу, всупереч усім негараздам. З 1914 р., майже століття, ми живемо і творимо, навчаємо і виховуємо, сіємо вічне, добре, розумне на нашій рідній землі – тут, у Харкові, на рідній Слобожанщині. Гордістю нашого навчального закладу завжди були люди. Славетна когорта всесвітньо відомих учених-педагогів не тільки готувала спеціалістів для аграрного сектора, але й своїми видатними науковими досягненнями і відкриттями значно збагатила всю світову аграрну науку, освіту і практику. Сотні наших учених-педагогів – лауреати вітчизняних та зарубіжних найпрестижніших премій і відзнак. Понад 60 тисяч висококваліфікованих, ерудованих і відданих своїй справі спеціалістів вийшли із стін нашого славетного навчального закладу.

Підхопивши естафету знань і умінь своїх вчителів в Україні та далеко за її межами, наші випускники прославили ім’я докучаєвців своїми ратними і трудовими звершеннями: три Герої Радянського Союзу, понад 20 Героїв Соціалістичної праці, три Герої України. Формування тисяч майбутніх відомих на всю Україну і за її межами хліборобів, визнаних організаторів і керівників аграрного виробництва, державних діячів як свідомих громадян починалося саме у нашому колективі. Вони зберігають і примножують багатство рідної землі, природи, лісів і ланів.

Питання: Володимире Кузьмичу, будь ласка, зупиніться більш конкретно на науковій спадщині видатних учених і досягненнях нинішнього покоління докучаєвців.

Харківський національний аграрний університет – це не тільки навчальний заклад, але й всесвітньо відомий центр аграрної науки. Своє визнання він здобув завдяки талановитим ученим, які працювали у його стінах. Це, в першу чергу, всесвітньо відомий природознавець, основоположник наукового генетичного ґрунтознавства та зональної агрономії В.В. Докучаєв; засновник української школи біохіміків О.В. Палладін; відомий на весь світ ґрунтознавець, перший президент Української академії сільськогосподарських наук О.Н. Соколовський; основоположник науки про ліс і лісову дослідницьку справу Г.М. Висоцький; один із засновників вітчизняної селекції, всесвітньо відомий селекціонер В.Я. Юр’єв та ще багато інших відомих на весь світ українських учених, які збагатили світову аграрну науку, створили цілі наукові школи працювали, в стінах нашого вишу – одного з найстаріших у Європі.

В університеті сформовано наукові школи, які здебільшого розвивають наукові ідеї їх фундаторів: рослинників-екологів, засновник – проф. П.В. Будрін, академік АН УРСР, д-р с.-г. наук М.М. Кулєшов, послідовники – д-р с.-г. наук, проф., чл.-кор. УААН М.А. Бобро, д-р с.-г. наук, проф. Г.К. Фурсова, д-р с.-г. наук, проф. Т.І. Гопцій; лісівничо-екологічної типології, засновники: професори Е.В. Алексєєв, П.С. Погребняк, Д.В. Во-робйов, послідовники – доктори с.-г. наук, професори Б.Ф. Остапенко, В.П. Ткач; агрономічного ґрунтознавства, засновник школи – акад. АН УРСР і ВАСГНІЛ Соколовський О.Н., послідовники: д-р с.-г. наук, проф. О.М. Грінченко, М.І. Лактіонов, Д.Г. Тихоненко та ін., теоретичні і практичні аспекти патогенезу, імуногенезу і захисту рослин від інфекційних хвороб, засновники – академік ВАСГНІЛ, чл.-кор. АН України, заслужений діяч науки, проф., д-р біол. наук Т.Д. Страхов, послідовники – д-р с.-г. наук, проф. В.П. Туренко та ін.; проблеми динаміки популяції і прогнозування масових розмножень шкідливих організмів, засновники – професори В.Г. Аверін, О.О. Мігулін, послідовники – професори Б.М. Литвинов, Є.М. Білецький та ін., економічний механізм господарювання в аграрному секторі економіки та підвищення ефективності с.-г. виробництва в умовах ринкової економіки, засновники – професори, доктори економічних наук, чл.-кор. ВАСГНІЛ Л.М. Клецький і К.Г. Телешек, послідовники – проф. В.Й. Шиян, О.В. Олійник, О.В. Ульянченко, наукова школа академіка Юр’єва В.Я. із селекції і генетики сільськогосподарських рослин, засновник – академік В.Я. Юр’єв, послідовники – академік НААНУ, проф. В.В. Кириченко, проф. М.В. Проскурнін, природозахисного й ефективного використання сільськогосподарських земель, засновники – доктори наук, професори П.М. Першин, Г.І. Горохов, послідовники – професор А.П. Вервейко та ін., науково-методична школа з питань бухгалтерського обліку, засновники – канд. екон. наук, проф. С.Д. Бутко, послідовники – проф. М.Ф. Огійчук, В.К. Горкавий та ін., технологія виробництва овочів, засновник – д-р с.-г. наук, проф. Б.Й. Біляк, послідовник – д-р с.-г. наук, проф., академік АН ВШ України О.С. Болотських, д-р с.-г. наук О.Д. Вітанов та ін., наукова школа професора Наумова Г.Ф. – з алелопатії рослин, засновник – професор Г.Ф. Наумов, послідовники – член.-кор. НААНУ, проф. д-р с.-г. наук В.К. Пузік та ін., сучасні шляхи удосконалення системи землеробства в Лісостепу України, засновник – чл.-кор. УААН, д-р с.-г. наук, проф. Ю.В. Будьонний, О.М. Можейко, послідовники –А.М. Свиридов та ін.

Наукові дослідження в університеті виконуються за пріоритетними напрямками розвитку АПК України на замовлення Міністерства аграрної політики України, на госпдоговірній основі із замовниками та з ініціативної тематики.

Основними напрямками наукових досліджень в університеті є: -зональні ресурсозберігальні ґрунтозахисні системи землеробства;
-технології відтворення родючості й охорони ґрунтів;
-генетика, селекція та насінництво сільськогосподарських культур, захист рослин, екологізовані технології виробництва продукції рослинництва;
-організаційно-економічний механізм господарювання, удосконалення земельних відносин на селі;
-проблеми вдосконалення навчального процесу.

Досягнення вчених університет постійно демонструє на міжнародних, республіканських, регіональних, обласних виставках. Зокрема, на міжнародній виставці «Агро-2013» золоті медалі за вагомий внесок у розвиток аграрної науки отримали: «За цикл наукових робіт з вивчення природного відновлення пристепових борів Лівобережної України» Познякова Світлана Іванівна, Салтиков Андрій Миколайович;

«Інвестиційний проект «Реконструкція розсадного блоку теплиць для виробництва декоративних культур» — Шелудько Руслан Миколайович, Олійник Таміла Іванівна, Севідова Ірина Олександрівна;

«Сучасні сорти зернових та зернобобових культур селекції Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва» — Кириченко Віктор Васильович, Проскурнін Микола Васильович, Гопцій Тетяна Іванівна, Воронков Микола Федорович;

«Надійне зберігання продукції – запорука її якості» — Пузік Людмила Михайлівна, Яровий Григорій Іванович;

«Надійне зберігання продукції – запорука її якості» — Пузік Людмила Михайлівна, Яровий Григорій Іванович;

«Оптимізація елементів технології вирощування ярих колосових та ріпаку ярого» — Бобро Михайло Архипович, Рожков Артур Олександрович, Куцегуб Геннадій Олександрович;

«Комбінована ґрунтообробна машина» — Пузік Володимир Кузьмич, Рябінов Ігор Анатолійович, Шварйман Михайло Єфремович, Тимченко Олександр Володимирович, Пащенко Володимир Филимонович, Медведєв Віталій Володимирович, Корнієнко Сергій Іванович, Гусаренко Микола Петрович, Батулін Андрій Олександрович;

«Оцінка земельних ресурсів – джерело формування державного бюджету України» — Вервейко Анатолій Петрович, Гаража Олена Петрівна, Сухомлін Людмила Володимирівна;

«Технологія розведення та застосування диких бджіл-листорізів на запилення кормових культур в умовах використання «нульового» обробітку ґрунту» — Філатов Михайло Олексійович;

«Музей генезису і географії ґрунтів» — Тихоненко Дмитро Григорович, Дегтярьов Василь Володимирович, Горін Микола Олександрович, Новосад Костянтин Богданович, Чекар Олена Юріївна, Крохін Станіслав Васильович, Величко Людмила Леонідівна.

Дипломами за вагомий внесок у розвиток аграрної освіти нагороджені Пузік Володимир Кузьмич і Мирось Віталій Васильович.

Велике значення в університеті приділяється розвитку й розширенню творчих підходів у науково-дослідницькій діяльності. Щорічно відбуваються міжнародні, республіканські, обласні й університетські наукові і науково-практичні конференції, семінари, читання тощо. В університеті значна увага приділяється підготовці й атестації науково-педагогічних кадрів. З 1924 р. функціонує аспірантура з 13 спеціальностей, з 1999 р. в університеті відкрита докторантура з п’яти спеціальностей, працюють дві спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних і сільськогосподарських наук. ХНАУ ім. В.В. Докучаєва – всесвітньо відомий центр аграрної освіти і науки, випускниками якого є відомі нині вчені, державні діячі, керівники й організатори аграрного виробництва більше ніж у 90 країнах світу.

Питання: Які пріоритетні особливості навчально-виховного процесу на сучасному етапі Ви б назвали?

За часи незалежності ми намагалися збагачувати безцінний науковий та освітянський спадок попередників. Ті джерела теорії і практики аграрної скарбниці, що по праву стали світовою спадщиною, нинішнє покоління професорів-викладачів передає студентству з великою відповідальністю. Акцент робиться на інтеграції науки, освіти й виробництва.

У колективі університету завжди значна увага приділялася суспільно-політичній і громадській діяльності, патріотичному і правовому вихованню студентства. Викладачі, співробітники, студенти беруть активну участь у суспільно-політичних подіях і процесах, що відбуваються в державі, області, районі. Так, завжди свідомо, за високої явки відбувається голосування під час виборів, жваво обговорюються законопроекти і концепції подальшого розвитку освіти, науки, агропромислового комплексу, інших сфер і галузей. Особливо увага студентів акцентується на місці, ролі і значенні конституційних прав і свобод людини і громадянина. Навчально-виховний процес здійснюється відповідно до законодавчих і нормативних принципів і положень. Адміністрація, профспілкова організація, Об’єднана рада студентського самоврядування спрямовують свою діяльність на захисті прав і свобод усіх членів колективу університету.

Теоретичне забезпечення політикио-правової освіти, знань з історії і сучасності загальногромадянських прав і свобод та загальнолюдських цінностей здійснюють викладачі соціогуманітарних кафедр, куратори, педагоги і науковці. При цьому акцент робиться на правових аспектах працевлаштування, виробничої, суспільно-політичної і громадської діяльності майбутнього спеціаліста у соціальному середовищі. Ми впевнені, що, йдучи назустріч 200-річному ювілею одного з найстаріших у Європі аграрних навчальних закладів і 100-річчю його перебування у Харкові, колектив університету спроможний примножити наукові, освітянські і громадянсько-патріотичні традиції, притаманні всім поколінням докучаєвців, бути гідним і конкурентоспроможним на шляху збагачення аграрного потенціалу України.

Ваши комментарии:

Поля, отмеченные *, обязательны к заполнению.
Мы не публикуем e-mail адреса на сайте.
Комментарии премодерируемые.

Важно:
Содержание комментариев на опубликованные статьи является мнением лиц, их написавших, и может не совпадать с мнением Администрации Сайта.

Условия размещения комментариев на Сайте:
Не подлежат публикации комментарии:
- содержащие оскорбления личного, религиозного, национального, политического, рекламного и т.п. характеров;
- содержащие ссылки на источники информации, не имеющей отношения к обсуждаемой теме;
- нарушающие положения действующего законодательства.

Нажатие кнопки "Отправить" является принятием этих условий.
Администрация Сайта не несет ответственности за содержание комментариев.